Claimen of niet claimen

Premiestijging na autoschade

Pas na het oplopen van schade realiseert u zich waarvoor u al die tijd premie betaald heeft. Toch is het vaak voordeliger om de schade voor eigen rekening te nemen! Dit komt door het systeem van bonus/malus waardoor u na schade een gedeelte van uw no-claim-korting verliest. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de premie in het volgende jaar, maar ook in de jaren erna.

Een voorbeeld: een 30 jarige bestuurder van een Opel Astra 1.4 GL van mei 1997, heeft drie jaar zijn rijbewijs en rijdt ook al 3 jaar schadevrij, maximaal 20.000 kilometer per jaar. Hij is verzekerd bij een van de grote maatschappijen in Nederland. Wij rekenen direct uit hoeveel jaar u nodig heeft om uw verloren schadevrije jaren weer terug te verdienen en hoeveel geld u dat aan extra premie zal kosten. Voor de duurdere voertuigen kan het claimen van schade duizenden euro's aan extra  premiekosten opleveren, terwijl de kosten van de schade maar een paar honderd euro zijn.

Wij adviseren u dan ook ons na autoschade altijd een goede berekening voor u te laten maken.

Het is één van de grootste ergernissen van autobezitters: Je rijdt al jaren schadevrij en hebt daardoor een aardige no-claimkorting opgebouwd. Maar dan rij je op een ochtend tegen een paaltje. Wanneer je de schade claimt, kun je fluiten naar de korting. Enkele verzekeraars hebben daarom een nieuwe verzekering geïntroduceerd: de no-claimbeschermer.

Een no-claimbeschermer of No-claim Garantie is een aanvulling op de autoverzekering. Hiermee mag je eens per jaar schade claimen zonder dat dit gevolgen heeft voor de opgebouwde no-claimkorting en de premie. Ongeacht de omvang van de schade of het aantal schadevrije jaren. Het lijkt er op dat deze nieuwe verzekeringsvorm een oplossing is voor de grootste ergernis van autobezitters met schade; namelijk de terugval op de bonus/malusladder met een premiestijging als gevolg.

Zelf betalen
Autobezitters betalen om die reden vaak de schadekosten uit eigen zak. Ze zijn bang om hun no-claimkorting kwijt te raken. Dat is vooral het geval bij kleine schades. Bij een terugval op b/m ladder maakt de hoogte van het schadebedrag namelijk niet uit. Of automobilisten besluiten de auto helemaal niet te herstellen. Cijfers van onderzoeksbureau Trendbox bevestigen dat. Bijna de helft van de 6,8 miljoen auto's in Nederland, rijdt rond met enige vorm van blikschade als krassen en deuken. In totaal wordt nog geen twintig procent van alle schades hersteld. Grotere schades komen vaak wel in aanmerking om te claimen bij de verzekeraar.

Grote belangstelling
Een aantal verzekeraars kwamen vorig jaar al met een no-claimverzekering. Ruim een week na de introductie waren er al 3.000 aanvragen. De verzekeraars verwachten dat 25 procent van haar 700.000 autoverzekerden een no-claimverzekering zal afsluiten. Ook Rensen ziet een toenemende belangstelling voor haar No-Claim Garantie. Sinds de introductie vorig jaar hebben ruim 200.000 autobezitters gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op die manier hun no-claimkorting te beschermen