De meest gestelde vragen over autoverzekering:

 FAQ Autoverzekering Schade

Wat moet ik doen in geval van autodiefstal ?
Wat moet ik doen in geval van autoschade ?
Wat moet ik doen in geval van schade aan autoruit ?
Welke onkosten worden door mijn autoverzekering gedekt ?
Hoe verhaal ik de schade van een aanrijding op een tegenpartij als ik alleen een WA verzekering heb ?
Hoe verhaal ik de schade van een aanrijding op Het Waarborgfonds als ik alleen een WA verzekering heb ?
Wordt de premie van mijn autoverzekering hoger bij schade aan autoruiten?
Wat is het eigen risico van de autoverzekering?
Wat is een akte van cessie?
Waar kan ik autoschade laten repareren?
Wanneer moet een expert naar mijn auto kijken?
Moet ik de reparatie van mijn auto voorschieten?
Wat moet ik doen als ik mijn autosleutel kwijt ben geraakt?
Andere vragen klik hier

Faq autoverzekering Algemeen
 
Betaal ik bij het sluiten van de Autoverzekering nog extra kosten?
Heb ik een verplicht eigen risico?
In welk gebied geldt de dekking van mijn Autoverzekering?
Kan ik ook extra aangebrachte accessoires meeverzekeren?
Kan ik ook mijn medepassagiers meeverzekeren?
Hoe geef ik wijzigingen door?
Wat is de opzegdatum van mijn autoverzekering?
Wat is de vervaldatum van mijn autoverzekering?
Wat doe ik met mijn verzekering als ik mijn auto wil verkopen?
Hoe sluit ik een verzekering voor een auto af?
Wat is het aantal schadevrije jaren op mijn polis en hoe kan ik die aantonen?
Hoe verzeker ik mijn tweede auto?
Wat moet ik doen als de verzekeringnemer is overleden?
Wanneer kan ik een auto onder oldtimer-condities verzekeren?
Aan welke eisen moet mijn auto voldoen voor het afsluiten van een autoverzekering?
Wanneer heb ik een groene kaart nodig?
Andere vragen klik hier


Autoverzekering Schade

Autodiefstal
Allereerst doet u aangifte van diefstal bij de politie in de plaats waar de auto is gestolen. Het schadeaangifteformulier vult u in en stuurt u binnen twee weken na diefstal naar Rensen Assurantiën. Hierbij stuurt u ook het proces verbaal van aangifte mee. Daarnaast meldt u telefonisch de schade aan.

Rensen Assurantiën meldt uw auto aan bij het Vermiste Auto Register (VAR), zodat de auto als gestolen gemeld staat in de landelijke en Europese registers. Tevens schakelt Rensen Assurantiën een expert in, die de dagwaarde van de auto gaat bepalen en tevens de sleutels en kentekenbewijzen bij u komt innemen.
Er geldt een wachttijd van 30 dagen voordat tot uitkering kan worden over gegaan. 

Indien uw auto gedurende deze wachttijd wordt teruggevonden krijgt u het voertuig terug en wordt de eventueel aan de auto ontstane schade door Rensen Assurantiën vergoed. 

Als uw auto na 30 dagen niet is teruggevonden krijgt u van Rensen Assurantiën een akte van eigendomsoverdracht. Hiermee draagt u het eigendom van de auto aan Rensen Assurantiën over. De akte van eigendomsoverdracht moet u ondertekenen en terugsturen, zodat Rensen Assurantiën de schade zoals die door de expert is vastgesteld kan uitkeren. Uw polis wordt hiermee beëindigd.

Autoschade
Indien u schade heeft is het van belang deze schade binnen twee weken te melden. Dit kan door middel van een Europees schadeaangifteformulier dat u naar Rensen Assurantiën stuurt. Vul het schadeaangifteformulier altijd zo compleet mogelijk in. Als er gegevens of zaken nog nagestuurd worden kunt u dat aangeven op het formulier. Daarnaast kunt u de schade ook alvast telefonisch melden, er kan dan alvast gekeken worden of de schade onder de dekking valt en eventueel een expert ingeschakeld worden. U kunt ook contact opnemen met de Schadeafdeling via 0548 - 636442.

Naar boven

(Voor)ruitschade
U kunt direct contact opnemen met Carglass (telefoonnummer 0800 - 0406) of met Autotaalglas (telefoonnummer 0800 - 0828). Dit kan zonder tussenkomst van Rensen Assurantiën. Zij komen uw ruit dan vervangen. Indien u bij Carglass of Autotaalglas de ruit laat vervangen heeft u een eigen risico van EUR 70,- in plaats van EUR 135,-  Bij ruitreparatie is geen eigen risico van toepassing. De totale reparatiekosten worden vergoed.

Onkosten
In de polisvoorwaarden van de Rensen Autoverzekering vindt u, afhankelijk van de dekking, de gedekte onkosten terug. Op onze site kunt u bekijken welke dekkingen het beste bij uw situatie aansluiten, zelf uw premie berekenen en de verzekering afsluiten. Kent u trouwens het Tweede Auto Bonus Plan? Als uw inwonende partner ook een auto heeft, krijgt u bij de Rensen voor deze auto dezelfde no-claimkorting als voor uw eigen auto. Deze premiekorting kan oplopen tot honderden euro's!

Verhaal tegenpartij
Als u uitsluitend een WA-verzekering heeft, trachten wij de schade te verhalen op de tegenpartij of diens verzekeringsmaatschappij, uit serviceoverweging zonder enige verplichting. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de schade-afhandeling.

Verhaal waarborgfonds
Als de schade is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig, is het mogelijk om de schade te verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds hanteert een eigen risico van EUR 136,- per schade. Dit eigen risico geldt niet voor letselschade.

Om een beroep op het Waarborgfonds te kunnen doen moet aan het volgende voldaan zijn:
- de schade moet in Nederland zijn ontstaan door een motorvoertuig;
- er moet zo spoedig mogelijk aangifte zijn gedaan bij de politie;
- er moeten minimaal 2 getuigen zijn die verklaren dat u uw auto voor het evenement zonder schade heeft achter gelaten en dat de auto daarna op dezelfde plaats met schade werd aangetroffen zonder dat er tussentijds mee gereden is (parkeerschade), waarvan u zelf ook een getuige bent;
- u moet een schadeaangifteformulier invullen.
Een meldingsformulier voor het Waarborgfonds kunt u aanvragen via e-mail: info@rensen.nl of telefonisch: 0548 - 636442. of op www.waarborgfonds.nl

Naar boven

Premieconsequenties
Indien er sprake is van schade door beschadiging of breuk van ruiten en schade door scherven, is er geen terugval van uw no-claim. Indien er echter sprake is van ruitbreuk ontstaan door botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken van de auto, valt deze schade onder volledig casco en hebben deze schades wel consequenties voor uw premie.

Eigen risico
Het eigen risico is afhankelijk van welke autoverzekering u heeft. In de meeste gevallen is het EUR 135,-. Het eigen risico is afkoopbaar.

Akte van Cessie
Een akte van cessie is het formulier waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met rechtstreekse betaling van Rensen
 Assurantiën aan de reparateur. Alleen de reparateur kan deze akte afgeven.

Garage
Voor een goed verloop van uw autoschade dient schadeherstel te gebeuren bij een SCHADE-GARANT garage. Als u niet zeker weet of uw eigen garage bij schadegarant is aangesloten, neem dan VOORAF contact op met onze schade-afdeling. Telefoon 0548 - 636440 of info@rensen.nl 

Expert
Afhankelijk van de leeftijd van de auto en het schadebedrag wordt een expert ingeschakeld. Neem telefonisch contact met ons op. Als u voor 14:00 uur ’s middags belt kan de expert de volgende werkdag nog komen.

Op de dag waarop de inspectie plaats zal vinden dient de auto vanaf 08:30 uur bij de afgesproken garage te staan. Het kan dus zijn dat u de hele dag niet over de auto kunt beschikken. U dient er rekening mee te houden dat Rensen Assurantiën het schaderapport na circa 2 weken zal ontvangen.

Voorschieten
In de meeste gevallen hoeft u de reparatie niet voor te schieten. Dat ligt aan de reparateur. U kunt hem machtigen de nota rechtstreeks aan ons te sturen.

Autosleutels
Als u uw autosleutel bent verloren kunt u dit het beste melden bij de politie.

Naar boven

Andere vragen klik hier


Auto Algemeen

Extra kosten
Betaal ik bij het sluiten van de Autoverzekering nog extra kosten?
Nee, u betaalt bij Rensen geen andere kosten dan die welke duidelijk in uw offerte omschreven zijn. Indien wij vermelden dat de kosten NIET zijn inbegrepen wordt de netto premie geoffreerd, de assurantiebelasting bedraagt dan 7%, de poliskosten bij een autoverzekering bedraagt dan € 8,40 en zijn uitsluitend verschuldigd bij afsluiten en wijzigingen. De prolongatiekosten (volgende jaren) bedragen € 0,57.

Verplicht eigen risico
Nee, dat hoeft niet. Rensen is RMiA Register makelaar in assurantiën en daarnaast gevolmachtigd agent. Naast de eigen autoverzekeringen in de volmacht kunt u ook kiezen uit tientallen autoverzekeringen van andere maatschappijen. Bij de berekening kunt u uw premie en het gewenste eigen risico kiezen uit de verschillende offertes. Als u een keer een verzekerde schade heeft, dan vergoeden wij alles onder aftrek van het door u gekozen eigen risico. Als u gekozen heeft voor geen eigen risico dan betalen wij de schade voor de reparatie voor de volle 100%. Als u wel gekozen heeft voor een eigen risico, maar wij de schade voor u op een schuldige tegenpartij kunnen verhalen, dan betalen wij u achteraf het door u gekozen eigen risico terug. Aan u de keuze.

Gebied
Met de meeste Autoverzekeringen van Rensen bent u verzekerd in heel Europa. De landen die genoemd worden op uw groene kaart.

Accessoires
Extra aangebrachte accessoires zoals radio, cd-speler, stereo-installatie, spoiler, verstralers en ook extra voorzieningen zoals schuifdak, LPG-installatie of trekhaak kunt u meeverzekeren met de dekking 'Accessoires'. Indien deze niet standaard af- fabriek zijn.

Medepassagiers
U kunt ook uw medepassagiers meeverzekeren. U kunt in combinatie met uw Autoverzekering een Ongevallen Inzittendenverzekering sluiten. Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van uw medepassagiers ten gevolge van een ongeval. Wij adviseren altijd de Schade-Inzittenden verzekering met betere dekking.

Wijzigingen
Als er met betrekking tot uw situatie iets is gewijzigd, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Afhankelijk van uw nieuwe situatie kunnen wij u een passend advies geven en samen met u bepalen of uw verzekering aangepast moet worden. Adreswijzigingen kunt u natuurlijk ook aan ons doorgeven, telefonisch via 0548-636440, per e-mail via info@rensen.nl of schriftelijk naar Rensen Assurantiën BV, Postbus 101, 7440 Ac Nijverdal.

Naar boven

Opzegtermijn
In de voorwaarden die van toepassing zijn op uw autoverzekering kunt u de opzegtermijn van de verzekering vinden. De vervaldatum is qua dag en maand meestal gelijk aan de ingangsdatum van de verzekering.

Vervaldatum
In de voorwaarden die van toepassing zijn op uw autoverzekering kunt u de opzegtermijn van de verzekering vinden. De vervaldatum staat op het polisblad.

Verkoop
U stuurt een kopie van de vrijwaring op naar Rensen Assurantiën BV waarbij u vermeldt of u de verzekering wil laten schorsen of beëindigen. Bij schorsing blijven de opgebouwde schadevrije jaren drie jaar geldig en de al betaalde premie wordt gereserveerd. Bij beëindiging ontvangt u een verklaring van uw schadevrije jaren die een (1) jaar geldig is, bovendien ontvangt u restitutie van de teveel betaalde premie onder aftrek van de kosten.

Afsluiten
Op onze site sluit u gemakkelijk en snel uw Rensen Autoverzekering af, of u belt 0548- 636440. U kunt zich ook door ons terug laten bellen, wij helpen u graag.

Schadevrije jaren
Na beëindiging van de verzekering ontvangt u een royementsverklaring, ook wel Bonus/Malusverklaring genoemd. Hierop staan de opgebouwde schadevrije jaren waarop de no-claimkorting is gebaseerd. Het aantal schadevrije jaren is meestal ook terug te vinden op het polisblad. Schadevrije jaren mag u bij ons achteraf aantonen, nadat u de bonus malus verklaring van uw oude verzekeraar heeft ontvangen. Alle autoverzekeraars hebben zich verplicht na afloop van een autoverzekering éénmalig een origineel bonus-malus bewijs aan de klant te zenden. Dat originele exemplaar dient u achteraf aan ons te sturen. Zie verder onze uitleg over deze onderwerpen op onze site.

Naar boven

Tweede auto
Op onze site kunt u de Rensen
Autoverzekering direct afsluiten. Bij het invullen van uw persoonsgegevens geeft u dan aan dat het om een tweede auto gaat.

Overlijden
De gevolgen en procedures bij het overlijden van de verzekeringsnemer kunnen per verzekering verschillen. Om de nabestaanden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen via 0548 - 636440.

Oldtimer
Als uw auto 20 jaar of ouder is en u heeft de beschikking over een ander voertuig voor dagelijks gebruik, dan komt uw auto in aanmerking voor de Rensen
Oldtimerverzekering. U kunt uw bestaande autoverzekering ook om laten zetten naar een Rensen Oldtimerverzekering.
Voor de Oldtimerverzekering gelden echter andere acceptatie richtlijnen. Kijk hier voor meer informatie.

Eisen
De voorwaarden voor het afsluiten van een autoverzekering zijn al verwerkt in ons premie berekeningssysteem. Als u met uw auto buiten deze voorwaarden valt, dan krijgt u daar een melding over. Bij Rensen Assurantiën vindt ook altijd nog een laatste beoordeling plaats. Als u om wat voor reden dan ook uw auto toch niet bij Rensen Assurantiën BV kunt verzekeren, krijgt u hier bericht van.

Wist u trouwens dat uw no-claimkorting ook voor de auto van uw inwonende partner en voor uw motor en zelfs een bromfiets kan gelden? Deze premiekorting kan oplopen tot honderden euro´s!

Groene kaart of internationaal verzekeringsbewijs IVB
Wij adviseren u altijd de groene kaart mee te nemen. Vooral in het buitenland kan bij een controle gevraagd worden om de groene kaart. Op de groene kaart staan gegevens die bij een evt. schade, bij het invullen van het schadeformulier nodig zijn.

Naar boven