INTERMEDIAIRSWIJZIGING


Maatschappij		:	...............

Soort verzekering	:	...............

Polisnummer		:	...............


L.S.,


Ondergetekende verzoekt hiermede bovengenoemde verzekering direct te laten lopen 

via het hierna genoemde intermediair:

   RENSEN ASSURANTIEN BV
   Grotestraat 9-11		POSTBUS 101
   7443 BA			7440 AC
   NIJVERDAL			NIJVERDAL


Datum			:	 


Handtekening		:	................Naam			:	................

Adres			:	................

Postcode	    :	................

Woonplaats		:	................