Oldtimerverzekering

klik hier voor premieberekening voor uitsluitend oldtimers

Om in aanmerking te komen voor de oldtimerverzekering, dient aan enkele aanvullende voorwaarden voldaan te worden:
Alleen bestemd voor personenauto's van 15 jaar en ouder, die vanwege hun exclusiviteit als klassieker worden beschouwd en uitsluitend recreatief gebruikt worden. U dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een andere auto voor het dagelijks vervoer. Die andere auto dient bij ons ter verzekering te worden aangeboden. Het kilometrage beperkt is veelal tot ongeveer 7.500 kilometers per jaar.

Voor klassiekers/oldtimers kennen we de volgende verzekeringen:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) WA en Beperkt casco WA en Volledig casco

De Klassiekerverzekering kan worden uitgebreid met:
Hulpverlening Europa Ongevallen voor inzittenden Verhaal service extra / Rechtsbijstand DEKKING
Wettelijke aansprakelijkheid tot € 2.500.000, per gebeurtenis.

Beperkt casco
De Beperkt cascoverzekering verzekert de klassieker tegen een aantal belangrijke risico's zoals brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade tijdens transport en verduistering. Eigen risico: € 130,.

Volledig casco

De Volledig cascoverzekering gaat nog een stap verder door ook dekking te bieden voor risico's als botsen, slippen, te water/van de weg raken en kwaadwillige beschadiging. Eigen risico: € 130,, als de bestuurder van de klassieker jonger is dan 24 jaar, is het eigen risico € 200,.
Een vrijwillig extra eigen risico levert aantrekkelijke premiekorting op.

Uitbreidingen

Hulpverlening Europa
Wanneer de klassieker ook in het buitenland wordt gebruikt kan het dekkingsgebied voor hulpverlening worden uitgebreid naar Europa waarbij, ongeacht de waarde van de klassieker, een altijd terughaal garantie geldt. Deze uitbreiding is uitsluitend mogelijk bij een kilometrage van maximaal 7.500 per jaar.

Ongevallen inzittenden
De Klassiekerverzekering kan worden uitgebreid met een ongevallen inzittenden verzekering, waarbij de verzekerde inzittende, ongeacht de schuldvraag, recht heeft op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of bij een noodreparatie langs de weg.

Verhaal service extra
Een passende dekking voor het verhalen van schade geleden tijdens verkeersdeelname met de klassieker.
Rechtsbijstand Deze dekking is niet alleen voor het verhalen van schade geleden tijdens verkeersdeelname maar ook voor alle andere zaken die kunnen spelen rond het bezit en gebruik van de klassieker. Contractduur 12 maanden met stilzwijgende verlenging.
Kosten/assurantiebelasting De poliskosten bedragen € 8,50. Naast de premie is 7% assurantiebelasting verschuldigd .

Bijzonderheden oldtimer verzekering

Verzekeringsgebied
Europa en de niet Europese landen aan de Middellandse Zee. Hulpverlening in Nederland is altijd verzekerd, uitbreiding naar Europa is mogelijk.

Acceptatie
Een indicatie voor acceptatie is of de klassieker voorkomt in het boek 'De Onschatbare Klassieker' of 'De Oldtimer Catalogus'. Voor het dagelijks vervoer dient verzekerde te beschikken over een andere (personen)auto.

Voor de volgende categorieën klassiekers kunnen afwijkende premies en/of voorwaarden gelden:

  • modellen met extreem hoge onderdelenprijzen;
  • modellen met een taxatiewaarde boven € 50.000,;
  • modellen van niet Europese merken, met een gewicht van meer dan 1500 kg; andere voertuigen dan personenauto's.

 

Diefstalpreventie
Ter beperking van het diefstalrisico is de verzekerde verplicht minimaal een van de volgende maatregelen te treffen:
direct toezicht stalling in een afgesloten ruimte het aanbrengen van mechanische diefstalbeveiliging zoals een stuurstangslot met SCM goedkeuring.

Taxatie
Bij Beperkt en Volledig casco is overlegging van een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) en foto's van 4 zijden van de klassieker noodzakelijk. Taxatierapporten van officiële expertisebureaus en van de meeste bij de FEHAC aangesloten merkenclubs worden' geaccepteerd als deskundigentaxatie op basis van voorheen art. 275 WvK.

Basis schadevergoeding
Bij de (Beperkt) cascodekking wordt altijd uitgegaan van de getaxeerde waarde (maximaal 36 maanden). Bij gedeeltelijke schade wordt uitgegaan van de gangbare onderdelenprijzen (mits voorradig), de laatst gangbare onderdelenprijzen, dan wel de kosten voor de aanmaak van onderdelen (custom build). Bij zelfarbeid vindt eveneens vergoeding van het arbeidsloon plaats. Geluidsapparatuur is standaard tot € 500, meeverzekerd. Losse onderdelen/accessoires zijn, door opneming in het verzekerde bedrag, mee te verzekeren.

Deze bepalingen en voorwaarden wijzigen nog wel eens, uiteindelijk beslist onze afdeling acceptatie hierover, vraag een offerte aan (zie links onder oldtimer) en u krijgt alle informatie.