Opzegtermijn autoverzekering

Een autoverzekering wordt normaliter automatisch verlengd indien deze niet tijdig is opgezegd. Dat is zo geregeld om de verzekeraars de tijd te geven voor de administratieve verwerking en zo een correcte afhandeling te waarborgen. Bij de meeste verzekeraars geldt een opzegtermijn van twee of drie maanden voor de vervaldatum van het contract. De meeste contracten van autoverzekeringen hebben een looptijd van 1 jaar, soms bij speciale aanbiedingen of dekkingen 3 jaar.

Tussentijdse opzegging is mogelijk indien de verzekeraar de premie of de voorwaarden in negatieve zin aanpast, aangezien dit wordt gezien als een ťťnzijdige aanpassing van de overeenkomst, waar de klant (lees consument verzekeringnemer) geen genoegen mee hoeft te nemen. In de regel kan dit ook gelden bij een aanpassing in positieve zin. In het verleden werd vaak een uitzondering bedongen voor een aanpassing "en bloc" door de gehele markt. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd.

Een andere reden voor tussentijdse beŽindiging is in juridische term de vervreemding van het verzekerd object, dat doet zich bijvoorbeeld voor indien de verzekerde de auto verkoopt. In dat laatste geval kan sprake zijn van recht op premieteruggave voor de resterende periode. Tegenwoordig wordt deze laatste methode meer regel dan uitzondering. Het is een publiek geheim dat de auto aan de partner wordt "verkocht" voor het verkrijgen van het vereiste vrijwaringbewijs