Trede of bonusmalus ladder

Positie (trede of trap) op de bonusmalus ladder die aangeeft hoever de verzekerde is gevorderd bij het opbouwen van een "schadevrij verleden", met dien verstande dat ook gratis aanvang tredes worden vertrekt voor bijvoorbeeld leeftijd aantal jaren rijervaring en regio.

Indien men in een bepaald jaar geen schade claimt, dan komt men het jaar daarna terecht op een hogere trede, waardoor men minder premie betaalt (d.w.z., de korting neemt toe). Dat kan ook door het bereiken van een andere leeftijd. Zo is bekend dat jongeren beneden 24 jaar een zwaardere risicogroep vormen.

Claimt men wel, dan komt men het jaar erna juist terecht op een lagere trede.

De daling gaat meestal veel sneller dan de stijging: wie een jaar schadevrij rijdt, bouwt daarmee een schadevrij jaar op, maar voor elke veroorzaakte schade verliest men bv. drie of vier jaar (het concrete aantal verschilt per verzekeraar).  
Voor meer uitleg zie ook BM-verklaring

Een nieuw fenomeen is no-claim bescherming

Kijk ook naar claimen versus niet claimen